Hoe uw familiebedrijf overdragen aan betere voorwaarden?

Eén op drie van de 50+ zaakvoerders is niet bezig met voorbereidingen voor een overdracht.  Bij 65+ is dat één op vier.

Bijkomend gaat het hier om meer dan 300.000 Vlaamse arbeidsplaatsen. 

Met alle gevolgen van dien :

 • Uitdoofscenario is fataal en lijdt tot liquidatie.
 • Overdrachtsperiode is te kort wat schadelijk is voor de verkoopwaarde.
 • De meeste werknemers komen op de arbeidsmarkt terecht.
 • Geen aandacht voor fiscale optimalisaties leiden tot hogere met als doel minder belastingen te betalen)

Meer dan 50% van de Zaakvoerders van familiebedrijven zouden maar al te graag het roer doorgeven aan de volgende generatie. Minder dan 25% van de familiebedrijven wordt daadwerkelijk overgedragen aan een volgende generatie.

Waarom?

 • Kinderen willen hun eigen weg gaan.
 • Kinderen hebben onvoldoende vertrouwen in de zaak of worden niet onmiddellijk betrokken bij de werking van het bedrijf.
 • De familie zit niet op eenzelfde lijn. Er is geen eensgezindheid.
Maak een afspraak

“Begin op tijd. De doorlooptijd van een overdracht kan gemakkelijk 3 tot 5 jaar in beslag nemen.”

Wat biedt Cresciamo aan?

Er zijn 3 mogelijke opties bij een overdracht van een familiebedrijf :

 • Verkoop van het bedrijf aan een externe partij
 • Overdracht binnen de eigen familie (Next Gen)
 • Externe CEO/Manager aanstellen voor overdracht van de operationele leiding (Bedrijf blijft in eigen handen)

Waarin begeleidt Cresciamo jouw bedrijf?

Het maximaliseren van je rendabiliteit.

 • Klanten en leveranciersoptimalisatie
 • Betalingshygiëne
 • Overhead zo laag mogelijk
 • Risico’s in kaart brengen en minimaliseren
 • Automatisatie van de bedrijfsprocessen

Het positief overbodig maken van de zaakvoerder.

 • Verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie
 • Duidelijke afspraken kaders
 • Gezonde bedrijfscultuur

Begeleiden van de Next Gen

 • Coachen en begeleiden daar waar nodig

Samenwerking met je accountant/boekhouder voor de financiële/fiscale/juridische aspecten

"Jouw succes is onze prioriteit. Dit vertalen we in een  resultaatsverbintenis onder voorwaarden."

Hoe gaat Cresciamo te werk?

We volgen hierin een vast stappenplan :

1. Intakegesprek

Welke behoefte heb je als zaakvoerder? Welk scenario is wenselijk? (Verkoop, overdracht familie, externe CEO)

We luisteren actief naar je wensen op persoonlijk-, familiaal-, en bedrijfsvlak.

2. Samenwerkingsmodel afstemmen

Op basis van je behoefte werken we een samenwerkingsmodel op maat uit.

3. Strategiebepaling met stakeholders

Om te checken of alle stakeholders dezelfde visie en missie hebben van het bedrijf bevragen we de strategie en wordt deze bijgesteld.

Eénsgezindheid is een noodzaak. Hiervoor is een duidelijk afsprakenkader noodzakelijk.

4. Sterktes en zwaktes bepalen van de stakeholders (hun potentieel)

Niemand is perfect.  Maar wie is waar sterk in en waar zitten de energievreters?  Waar kan wie ingeschakeld worden voor de overdracht?

5. Eerste high-level stappenplan afstemmen.

Op een planmatige manier wordt de overdracht vastgelegd. Hierover dient een akkoord bereikt te worden.

Uiteraard komen er nog vervolgstappen, maar deze kunnen case per case verschillen. 

Wat komt verder nog aan bod?

 • Doelstellingen formuleren (Wat willen we bereiken?, Hoe ziet succes eruit?)
 • Bedrijfsstrategie verder uitwerken : business model, prijsstrategie, klantensegmentering, leveranciersbenadering,…
 • Profiel van medewerkers in kaart brengen (wie is waar sterk in en hoe zetten we dit in?)
 • Prioriteiten vastleggen in functie van de draagkracht van de organisatie

 

Welk resultaat kan je verwachten?

Afhankelijk van de vraagstelling zijn verschillende resultaten mogelijk.

Een Succesvolle overdracht betekent

 • Verhoogde Rendabiliteit
 • Overdrager is 100% overbodig
 • De juiste mensen op de juiste plaats
 • Overheadkosten zijn geminimaliseerd
 • Klantenportfolio is geoptimaliseerd
 • Aankoopproces is geoptimaliseerd
 • Vergunningen in orde voor de volgende jaren
 • Investeringskost Cresciamo verdient zich meerdere keren terug op korte termijn.

Samen met de Accountant

 • Fiscale optimalisaties uitgevoerd
 • Successieplanning geregeld
 • Juridische aspecten uitgeklaard

Onze ervaring leert dat enkele niet-meetbare parameters mede doorslaggevend zijn voor de haalbaarheid en doorlooptijd van de overdracht.

 • Bestaande bedrijfscultuur
 • Zelfreflectie van de stakeholders