Kijk vooruit!

De markt ontwikkelt zich razendsnel. Hoe kijk ik naar “The day after tomorrow?”? Hoe kan ik als bedrijf een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkelingsdoelstellingen?

Voor een belangrijke verbouwing is het evident dat we een architect onder de arm nemen, waarom dan niet bij een organisatie? Want voor organisaties geldt identiek hetzelfde. Hoe zit het geheel in elkaar? Wat is de relatie tussen de organisatievorm en het functioneren van medewerkers? Hoe evolueert het IT-landschap op een duurzame manier? Welke financiële consequenties hebben investeringen? Hoe duurzaam blijven groeien? 

Dit is het werk van een organisatie-architect! Cresciamo heeft meerdere organisatie-architecten met ervaring die de processen van jouw bedrijf helemaal in kaart kunnen brengen en verder optimaliseren.

Maak een afspraak

Samen de strategie bepalen!

Een schip zonder koers is een schip op drift. Deze koers is bepalend voor het uiteindelijk (wel of niet) aan land kunnen gaan op je bestemming. 

Weten waar je naartoe wil als organisatie vereist een heldere strategie.  Zo'n strategie wordt dan de kapstok waaraan alle verdere acties en ontwikkelingen binnen jouw bedrijf worden opgehangen. 

Er zijn heel wat strategieën nodig zoals : Algemeen, IT, HR, productie, …In een familiebedrijf is er nog een bijkomende overkoepelende strategie nodig. Wat is de relatie van de familie t.o.v. het bedrijf?

Wij helpen je graag met een strategiesessie waarbij wij samen op een concrete en pragmatische manier de koers van het bedrijf in kaart brengen.

Een structuur om op te bouwen

Een organisatie structuur die werkt is afhankelijk van heel diverse factoren.  De klassieke hiërarchische manier van aansturen werkt niet meer.  Een 100 % zelfsturende organisatie is zo goed als onbestaande.  Maar wat werkt dan wel?

Er zijn heel wat tussenoplossingen mogelijk, afhankelijk van de mate waarin medewerkers bewust zijn van hun eigen functioneren.

De Connection4Balance – meting (in het kader van psychosociale-risico’s) is de basis om samen aan een toekomstgerichte organisatiestructuur te bouwen. Bijkomend is het belangrijk om te leren hoe processen in kaart gebracht worden.  Hoe knopen we alle eindjes aan elkaar. Wie houdt binnen de organisatie overzicht op al deze processen zodat ze vlekkeloos kunnen verlopen?

IT inzetten als katalysator

Hoe ziet de IT-wereld er “The day after tomorrow” uit?  De klassieke beweging van bedrijfsleiders is dat ze beseffen dat er ingezet moet worden op IT. 

Maar dit is niet eenvoudig.  85% van de IT-implementaties loopt niet zoals verwacht : het doet niet wat ik heb gevraagd, het is ver over mijn budget, mijn mensen kunnen er niet mee werken. Hoe zou het zijn mocht je bij die 15% behoren waar de IT-implementatie wel goed verloopt.

IT is de backbone van je organisatie en verdient met andere woorden heel wat aandacht.

Als eerste is de strategie van je organisatie belangrijk om hierop je IT-strategie af te stemmen.  Dan pas kan je de nodige stappen zetten om projectmatig te werken aan de backbone van je organisatie. De structuur van jouw bedrijf kan een organisatie-architect tot in detail in kaart brengen en van hieruit bouwen.

En tot slot: welke profielen van medewerkers heb ik nodig om op lange termijn intern de juiste ondersteuning te bieden.

 

We helpen je op een duurzame manier de juiste beslissingen te nemen en te implementeren zodat zinloze en tijdrovende investeringen worden vermeden.