Bjorn Mens

"Met onze topteams en de modernste technieken leveren wij keer op keer een betrouwbare, kwaliteitsvolle service aan onze klanten in het vakgebied van boor- en zaagwerk in beton."

Bjorn Mens is een snel groeiend bedrijf. Op het ogenblik dat ik CRESCIAMO contacteerde gingen we van 6 naar 9 werknemers en als zaakvoerder was ik me bewust van het risico. “Veel snel groeiende bedrijven knallen immers tegen de muur…”

Mijn doel is te blijven groeien, op een duurzame manier. Ik wil niet de fouten maken die anderen reeds maakten en besloot me te laten bijstaan.

Met een “Stoompot”, een intensieve workshop van één dag met 4 sleutelpersonen ,- van zaakvoerder tot arbeider -, werd mijn bedrijf snel en effectief doorgelicht. Alle belangrijke elementen kwamen aan bod: Visie & Missie, Structuur & Processen, Mensen & Talenten, Middelen en Resultaten. Er werd ook uitgebreid tijd besteed aan Marktbenadering.

Nadien werd me het rapport voorgelegd dat elk element in kaart brengt zodat ik een goed zicht heb op mijn sterkten en zwakten. Mijn Visie en Missie werd ook op één lijn gebracht met de gekozen Marktbenadering.

Bovendien stelde CRESCIAMO een strategisch plan voor,- met voldoende kleine stappen -, om mijn doel te bereiken. De eerste stap werd concreet uitgewerkt en de eerste stappen naar implementatie worden nu reeds gezet.

Ik wil mijn ervaring in één zin samenvatten: “Er zijn er veel die zeggen hoe je het moet doen, maar zij doen het.”

Bjorn Mens.