Hoe de winst in je transportbedrijf verhogen?

De uitdagingen voor de transportbedrijven zijn enorm : concurrentie uit het buitenland, zwakke onderhandelingsposities, zware belastingsdruk  (kilometerheffing,…)

En dan spreken we nog niet over de congestie van de infrastructuur: files, wachttijden op containerterminals, ...

Bijkomend is investeren noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de strenge milieunormen. En wat als je naar de bank gaat voor een lening.  Ze willen eveneens garanties.

De klanten verwachten meer en meer : track & trace, aanlevering binnen vast gelegde timeslots en bovendien werken ze niet met overeenkomsten. Een prijslijst is voor hen voldoende.

En last but not least het chauffeurstekort.

Hoe biedt je het hoofd aan al deze uitdagingen?

Maak een afspraak

“>80% kans dat we de winst van jouw transportbedrijf opkrikken.”

Wat biedt Cresciamo aan?

Veel transporteurs zijn gestart op de vrachtwagen zelf.  Klanten zoeken was vroeger geen probleem.  De klanten zelf vroegen meer capaciteit.

Dit zag je gebeuren. Transportfirma’s hebben één grote klant in Retail of Pharma. En wat als die ene klant  door omstandigheden wegvalt door verhuis naar het buitenland of door zware interne moeilijkheden?  Hoe kan je als transportfirma toch overeind blijven zonder opgeslokt te worden door de groteren? Wat is jouw lot? Kies je om onder te gaan door disruptie of overeind te blijven door innovatie?

Cresciamo leert je te kiezen voor succesvolle business modellen :

Wat is hier allemaal voor nodig?                                                         

 • Opportuniteiten en bedreigingen van de transportmarkt duidelijk in kaart.
 • Strategische doelstellingen van je klanten in beeld.
 • Kennis van optimale Supply Chain Processen.
 • Samenwerkingsmodellen uittekenen.

Dit is de basis om lange termijn doelstellingen te formuleren en te implementeren.

Een voorbeeld

Je focust nog steeds op wegtransport terwijl een overschakeling op multi-modaal je meer voordelen geeft (extra capaciteit van vrachtwagens en chauffeurs).  

We leggen je bedrijfsstrategie vast voor de volgende 5 jaar.

 • We bepalen welk type klanten je de hoogste toegevoegde waarde opleveren.
 • We leggen vast in welke domeinen er innovatie nodig is.
 • We definiëren welke talenten nodig zijn om je strategie waar te maken.
 • We formuleren welke investeringen noodzakelijk zijn.

Enkele voorbeelden : 

Door analyse van je cijfers merk je op dat 80% van je administratieve tijdsbesteding wordt besteed aan 20% van je klanten. Betere klantenafspraken dwingen zich op.

Je werkt met grote klanten, maar verwerkt de orders nog manueel.  Een IT-oplossing kan ervoor zorgen dat een deel van de administratieve vaste kosten verdwijnt.

We maximaliseren je winst door :

1. De juiste mensen op de juiste plaats in te zetten.

Hierbij checken we ook welke mensen wel of niet passen in je bedrijf.  Belangrijk is ook om na te gaan of je de juiste mensen in huis hebt om je toekomstvisie te implementeren.

2. Cijfers in beeld te brengen.

Welke klanten leveren welke marges op? Welke klanten hebben een slechte betalingshygiëne? Welke afspraken maken we met leveranciers? Hoe groot is onze overhead kost? Met andere woorden hoe hoog zijn onze vaste kosten ongeacht de omzet die we genereren?

3. Risico’s inschatten.

Hoe het personeelsverloop minimaliseren? Hoe het risico op de klantenportefeuille verspreiden?

We verwijzen op het juiste moment naar je accountant/boekhouder voor de financiële/fiscale/juridische aspecten.

We maken jou als baas overbodig waar het kan.

We zorgen ervoor dat procedures en afspraken op papier staan, gekend zijn door de medewerkers en ook daadwerkelijk worden nageleefd. 

Op deze manier kunnen medewerkers taken van elkaar over nemen, ook die van jou.

Hoe gaat Cresciamo te werk?

We volgen hierin een vast stappenplan.

Kennismakingsgesprek

 • We kennen je behoeften op persoonlijk-, familiaal-, en professioneel vlak.
 • We bespreken de eerste stappen om samen te werken aan je bedrijf.

Aan de slag in 3 stappen

1.  Strategie vast leggen

In een workshop van 3 uur maken we je eigen strategie concreet.  Wat doe ik voor mijn klant, waar mijn klant behoefte aan heeft?

2. KernTalenten bepalen

De juiste man op de juiste plaats.  Dat kunnen we bereiken door een duidelijk beeld te hebben van jouw persoonlijkheid (zijn), je potentieel (zullen kunnen) en je intrinsieke motivatie (willen).  Aan de hand van je energiegevers en -vreters worden die dingen bewust vermeden die negatieve stress bezorgen.  

Je vult om te beginnen een vragenlijst (online) in.  Deze bespreken we vervolgens minimum 3 uur lang om zo jouw unieke KernTalentenprofiel te doorgronden.

3. Actieplan opstellen

Nu pas hebben we de gegevens om een concreet actieplan op te stellen waarmee je nadien aan de slag kan.

Werken aan je bedrijf

Onze ervaring leert ons dat de meeste ondernemers nog enige ondersteuning kunnen gebruiken om effectief met het actieplan aan de slag te gaan.  Dit traject tekenen wij samen met jou op maat uit.

 • We leggen de manier van samenwerken vast.
 • We interviewen medewerkers om de quick wins te identificeren
 • We bekijken de balans en resultaten rekening voor verbeteringen
 • We gaan gefaseerd per afdeling te werk en hanteren onze eigen methodiek “de stoompot” om informatie van de medewerkers te verzamelen.
 • Stap voor stap nemen we de koe bij de horens om te zorgen dat jouw firma beter functioneert.

Welke resultaten kan je verwachten?

Het resultaat hangt grotendeels af van jouw motivatie en bereidheid om te veranderen en de dingen nu werkelijk anders te willen doen. Uit je comfortzone komen is echter een hele uitdaging ... Ben jij ervan overtuigd dat dingen moeten veranderen?

Dan kan dit het resultaat zijn :

 • Je vertrekt vanuit je strategie om dagdagelijks beslissingen te nemen.
 • Je klantenportefeuille houdt rekening met risico spreiding en toegevoegde waarden.
 • Je werkt aan je bedrijf en laat je waar nodig ondersteunen.
 • Je hebt enkel medewerkers in dienst die nodig zijn om je doelstellingen te bereiken.
 • Je bedrijf zet in op innovatie.
 • Je winst wordt gemaximaliseerd door voortdurend aandacht te hebben voor de cijfers.

Jouw succes is onze prioriteit. Dit vertalen we in een  resultaatsverbintenis onder voorwaarden.

De belangrijkste voorwaarde is dat jij als leider van jouw organisatie het engagement voelt om de verandering bij jezelf te laten beginnen.            Want als je doet wat je altijd deed, zal je krijgen wat je altijd kreeg en zal er niets veranderen.