Is de temperatuur van jouw organisatie ok?

In de tropische hitte die de afgelopen dagen ons land overspoelde , is het moeilijk om niét bezig te zijn met de temperatuur.  In het bedrijfsleven zien wij dit vaak anders lopen.  De dagdagelijkse beslommeringen maken dat er weinig tijd overblijft om de temperatuur van de organisatie te meten.  Het grootste deel van de tijd, zo niet alle, wordt besteed aan het werken ‘in’ het bedrijf i.p.v. ‘aan’ het bedrijf.  Nochtans ligt daar een schat aan mogelijkheden voor het rapen in functie van het duurzaam groeien van een bedrijf. 

Wat?

Wat kan dit dan concreet betekenen, de ‘temperatuur’ van je organisatie meten?  Kort gezegd zijn er een aantal domeinen waarvan het zinvol , nee, noodzakelijk is om de temperatuur te kennen. 

Als eerste is dat het domein ‘Strategie’.  Dit domein is zó bepalend voor de acties binnen het hele bedrijf, dat hier best de nodige aandacht aan besteed kan worden.  Waar droom je van?  Wanneer wil je die droom bereiken?  En hoe?  Wat is hier concreet voor nodig aan acties en middelen?  Check op regelmatige tijden of je stappen zet richting jouw droom of volledig de andere kant op gaat door jouw beslissingen!  Of … misschien heb je niet eens een strategie en doe je eigenlijk maar wat … Hoe ‘warm’ heeft jouw organisatie het op strategisch vlak?!?

Het domein ‘structuur’ legt de focus op de organisatie van jouw bedrijf.  Welke afdelingen zijn er nodig to get the job done?  Welke taken dienen welke doelen?  Zijn er duidelijke procedures die iedereen zoveel mogelijk in staat stellen om zelfstandig aan de slag te gaan binnen het grote geheel van de organisatie?  Hoe ‘heet’ wordt het onder jouw voeten op structureel gebied?

Ik wil ook graag het domein ‘Mensen en talenten’ onder de loep nemen.  Heb jij zicht op de instroom-,  doorstroom- en uitstroomprocedures van jouw onderneming?  Zijn jouw medewerkers aan de slag binnen dié vakgebieden die hen écht interesseren en die een beroep doen op hun natuurlijke talenten, kennis en motivatie?  Hoe is het gesteld met het welzijn op de werkvloer?  Welke temperatuur zou de thermometer aanduiden op het vlak van ‘Mensen en talenten’ binnen jouw bedrijf?

Een domein dat hier nauw bij aansluit is het domein ‘Cultuur’.  Meer specifiek: hoe wordt er binnen jouw onderneming samen gewerkt en samen geleefd?  Welke waarden zijn belangrijk en zie jij graag gedragen doorheen alle afdelingen?  Kunnen mensen zichzelf tonen zoals ze werkelijk zijn en mogen ze dus de kracht van kwetsbaar zijn ervaren?  Hoe bouwen jullie aan sterke teams en verbindende contacten?  Weet jij hoe de thermometer zich verhoudt tot de ‘cultuur’ binnen jouw organisatie?

Waarschijnlijk wil je ook graag weten hoe het binnen het domein ‘Middelen’ met de temperatuur gesteld is!  Heb je zicht op jouw financiële middelen en op hoe deze jouw bedrijfsvoering beïnvloeden?  Kunnen jouw medewerkers beroep doen op het juiste materiaal om tot kwalitatieve resultaten te komen?  Check de thermometer om binnen dit domein tijdig bij te sturen!

En last but not least … een domein waar bedrijfsleiders vaak veelvuldig de klemtoon op leggen: ‘Resultaten’.  Veel ondernemers hebben het in deze kwestie dan vooral over de financiële verwezenlijkingen van het bedrijf.  Deze zijn natuurlijk belangrijk!  Uiteraard is er meer … Ik denk dan spontaan aan de successen die medewerkers mogen ervaren wanneer ze een positieve bijdrage kunnen leveren aan de missie van jouw bedrijf.  Aan de zingeving die collega’s onderling kunnen delen.  Aan het gezamenlijk bereiken van vooropgestelde doelstellingen en deadlines.  Aan het recht krabbelen wanneer je als team even op je bek ging.  Ook dít zijn resultaten!  Ze zijn o zo belangrijk omdat ze weerspiegelen hoe veerkrachtig jouw medewerkers, jouw teams en dus jouw bedrijf in de wereld staan.  Ken jij de temperatuur van jouw organisatie op het vlak van ‘Resultaten’?

Waarom?

Gegevens die je verzamelt in het kader van ‘het temperaturen’ van jouw organisatie leveren een bron van informatie op.  Hieruit kunnen concrete acties, werkpunten, projecten en indien nodig gehele veranderingstrajecten gedefinieerd worden.

Hoe?

Cresciamo heeft naast haar ruime ervaring ook een uitgebreide toolset ter beschikking om te weten hoe het met de temperatuur van je bedrijf gesteld is.  Een stoompotsessie levert concrete inzichten in al deze domeinen doorheen de hele onderneming.  Een veranderingsplan kan opgesteld worden o.b.v. deze analyse.  In samenwerking met het Instituut voor Duurzaam werken gebruiken we recent ook de ‘Connection 4 Balance meting’.  Deze geeft een uniek zicht op de werkgerelateerde motivatoren en potentiële ziekmakers van de persoon die de C4B invult.  Deze meting biedt een vertrekpunt om van daaruit de begeleiding naar meer duurzaam werken in kaart te kunnen brengen.

Wanneer?

Krijg je het na het lezen van dit blogje toch wel héél warm, dan heb je misschien ontdekt dat er op één of meerdere domeinen binnen jouw bedrijf iets aan de hand is waardoor de temperatuur té hoog oploopt en de vlotte werking van jouw organisatie in het gedrang komt.  Of misschien ben je gewoon nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden die ‘werken aan je bedrijf’ je biedt in het kader van duurzaam werken?  Neem vrijblijvend contact met ons op voor een gesprek.  Wij houden onze thermometers alvast in de aanslag! ?

Geschreven door Sarah Schroyens

Sarah, haar grootste talent is haar empathisch vermogen. Dit in combinatie met haar geduld  en bereidwilligheid om te blijven leren, maken van haar het perfecte luisterend oor om ondernemers te ondersteunen op hun persoonlijke en professioneel groeipad